logo-full-v2

News

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Direct Admission 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Direct Admission 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2565 https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2565_1_news1_2001_2022_01_25-14-09-07_51db6.pdf

ประกาศผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​

ประกาศผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดย รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ (รูปที่ 1 ขวามือ) และอ.ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นสิริ ในเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ทันตะฯ ลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียนร้อยแล้ว

ทันตะฯ ลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ทพ.ประทีป พันธุมวนิช (ที่ 6 จากทางซ้าย) ประธานอนุกรรมการการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ ศ.ดร.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการทันตแพทยสภา ในโอกาสตรวจและประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียนร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ (ปีการศึกษา 2565) รุ่นแรกแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ม.ค.2565

KMITL Virtual International Programs Week

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม KMITL Virtual International Programs Week ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยจะมีการแนะนำคณะ หลักสูตร และเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทาง Zoom application ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านลงทะเบียนผ่าน QR code เพื่อเข้าร่วมฟังและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในตารางกิจกรรม

กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข โดยการลงพื้นที่พบปะทีมผู้นำชุมชน ทีมแกนนำสุขภาพ และทีมคณาจารย์จากชุมชนมาเรียลัย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ “การดูแลให้คำปรึกษาสุขภาพช่องปากทางไกล Oral Health for all” ซึ่งเป็นโครงการทันตสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ผ่านทาง application ที่คณะฯกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้ง มอบแปรงสีฟัน และยาสีฟันให้กับประชาชนในชุมชนจำนวน 500 ครัวเรือน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกันนี้ผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทางการวิจัย และทางนวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ผ่านการนำองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน และเพื่อการสร้างระบบการจัดการด้านการรับมือภาวะแพร่กระจายเชื้อทางกายภาพที่เป็นภาวะคุกคามรุนแรงในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีคุณจรูญเดช เจนจรัสสกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ …

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ Read More »

Scroll to Top