logo-full-v2

dentkmitl-admin-2021

การเคี้ยวสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้ !

การเคี้ยวสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้ ! เคยไหม? กินไปด้วย อ่านหนังสือไปด้วย (โดยเฉพาะช่วงสอบ) ทำไมมันถึงมีสมาธิกว่านั่งอ่านเฉยๆในทางตรงกันข้าม นั่งอ่านหนังสือเฉยๆ บางทีก็จะหลับ อ่านแล้วง่วงมากๆ  วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคี้ยวและการทำงานของสมอง มันช่วยเสริมกันอย่างไร ไปดูกัน…!ในปี 2009 2010 2012 และ 2015 Allen และ Smith ได้ตีพิมพ์การวิจัยและบทความทางวิทยาศาสตร์รวม 4 เรื่องเกี่ยวกับการเคี้ยวในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง โดยสรุปเอาไว้ว่า การเคี้ยวสามารถ…1. ทำให้ตื่นตัวมากขึ้น2. เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้3. ทำให้อารมณ์ดีขึ้น4. เพิ่มสมาธิ5. ทำให้ปฏิกิริยาและการตอบสนองดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเคี้ยวไม่ได้เพิ่มความสามารถในการจำโดยตรง เราสามารถจำสิ่งที่เราอ่านได้จากประโยชน์ข้างต้นนั่นเอง“ฟังดู ประโยชน์จากการเคี้ยวก็เยอะแยะมากมาย ว่าแต่…ทำไมมันถึงบูสต์สมองเราได้ขนาดนั้น?”ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮิปโปโปเตมัสในป่าใหญ่นะครับ ฮิปโปแคมปัส คือ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องการกับการเรียนรู้ การรับรู้ หรือการจัดการกับความทรงจำ เช่น การเกิดความทรงจำระยะสั้น หรือการดึงความทรงจำระยะยาวมาใช้ เป็นต้น จากหลายๆ งานวิจัยก็พบว่า การเคี้ยวสามารถส่งสัญญานเชื่อมต่อไปยังสมองของเรามากหมายหลายส่วนครับ ไม่ใช่แค่เพื่อประมวลผลสิ่งที่เราเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังพบว่ามีการส่งสัญญานไปเจ้าฮิปโปแคมปัสด้วย แล้วยังไปช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้ดีขึ้นอีกด้วย  สัญญาณกระตุ้นจากการเคี้ยวสามารถเดินทางไปหาสมองของเราได้ 2 ทาง1. …

การเคี้ยวสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้ ! Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดย รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ (รูปที่ 1 ขวามือ) และอ.ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นสิริ ในเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ทันตะฯ ลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียนร้อยแล้ว

ทันตะฯ ลาดกระบัง ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ทพ.ประทีป พันธุมวนิช (ที่ 6 จากทางซ้าย) ประธานอนุกรรมการการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ ศ.ดร.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการทันตแพทยสภา ในโอกาสตรวจและประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเป็นที่เรียนร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ (ปีการศึกษา 2565) รุ่นแรกแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ม.ค.2565

Scroll to Top